Firmy z regionu Svitavy a Litomyšl se mohou hlásit pomocí formuláře na našich stránkách, nebo nás kontaktovat na tel. +420 461 634 172 a nebo emailem na adrese info@zstr.cz

Co jsou pracovnělékařské služby?

Zajištění péče o zdraví při práci je povinností zaměstnavatelů, kteří musí uzavřít smlouvu se zdravotnickým zařízením o výkonu pracovnělékařských služeb. Neplnění této legislativní povinnosti přináší pro zaměstnavatele riziko v podobě nemalých sankcí. Pracovnělékařské služby jsou daňově nákladovatelnou položkou. Hlavním smyslem pracovnělékařských služeb je prevence poškození zdraví zaměstnání vlivem pracovní činnosti.

Co je obsahem pracovnělékařských služeb?           

Tento je definován legislativou a zahrnuje: pracovnělékařské prohlídky, sledování a hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců, odbornou poradenskou a konzultační činnosti, dohled, školení zaměstnanců v oblasti první pomoci.

Jak zajistím pro své zaměstnance pracovnělékařské služby?

Je třeba uzavřít Smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb. Na základě této smlouvy jsou Vaši zaměstnanci vyšetřováni v našem zdravotním zařízení. K vyšetření je zapotřebí vystavit zaměstnanci Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k práciBez smluvního vztahu se zaměstnavatelem lze vystavit Lékařský posudek pouze zde registrovaným pacientům s kategorií I. za základě zaměstnavatelem správně vyplněné Žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti

Jak objednávat zaměstnance na pracovnělékařské služby?

Smluvní zaměstnavatel má možnost online objednání na našich webových stránkách. Bezprostředně po online objednání zaměstnanec obdrží na svůj mobil SMS zprávu s datem a hodinou lékařského vyšetření plus informaci s čím se k vyšetření dostavit: 1) Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti(vystavuje zaměstnavatel), 2) Výpis ze zdravotní dokumentace (vystavuje registrující praktický lékař), 3) Zkumavku moči. 

Potřebujete-li vyšetření zaměstnance mimo termíny, které jsou online k dispozci, je třeba kontaktovat sestru ordinace telefonicky na čísle: 608 895 101 nebo emailem.

Jak často posílat zaměstnance na periodické prohlídky? 

Tuto povinnost zaměstnavatele stanovuje legislativa. Zaměstnavatel si vede lhůtník dle kterého zaměstnance posílá na pracovně lékařská vyšetření.

Periodická prohlídka u zaměstnanců

 a) v kategorii první se provádí jednou za 6 let, nebo jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku,

b) v kategorii druhé se provádí jednou za 5 let, nebo jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku,

c) v kategorii druhé rizikové a kategorii třetí se provádí jednou za 2 roky,

d) v kategorii čtvrté jednou za 1 rok.

Výběr z legislativních novinek platných od 1.11.2017: 

  • Ruší se povinnost každoročních prohlídek u práce v noci (v rámci periodické prohlídky se zhodnotí i způsobilost k práci v noci). U práce v noci se periodické prohlídky provádí nově jen 1x za 2 roky
  • Registrující praktický lékař zaměstnance je nově povinen vystavit Výpis ze zdravotní dokumentace pro účely pracovně lékařské péče vyhotovit do 10 pracovních dní . Namísto Výpisu lze vystavit Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu – podmínkou je, že o Výpis požádá stejný firemní lékař, který již žádal (a dostal) předchozí výpis a od doby předchozího výpisu nedošlo ke změně zdravotního stavu
  • Výpis ze zdravotní dokumentace nebo potvrzení („Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu“) lze použít nejdéle 90 dnů
  • V případě, že se posuzovaná osoba nepodrobila periodické lékařské prohlídce hledí se na ni jako na osobu zdravotně nezpůsobilou (ode dne, kdy končí platnost předchozího lékařského posudku)
  • Dosud platilo, že u zaměstnanců v kategorii I mohl provést registrující praktický lékař nebo firemní lékař. Nově, je-li registrující praktik firmou požádán, je povinen na základě žádosti zaměstnavatele provést pracovnělékařskou prohlídku a vydat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci. Bohužel legislativci vložili do zákona zásadní omezení, že registrující praktik tak nesmí učinit, kde jsou přítomna tzv. rizika ohrožení zdraví(uvedena jsou v příloze č.2 vyhlášky č.79/2013 Sb. pod bodem římská II- noční práce, řízení motorových vozidel, práce ve školách, činnosti epidemiologicky závažné, obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha VZV, atd). Jinými slovy platí, že kromě čisté kategorie první, nemůže registrující praktik posuzovat zdravotní způsobilost k žádné práci.

Máte-li zájem o zajištění pracovnělékařských služeb, prosím použijte níže uvedený kontaktní formulář:

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY