PŘÍMÉ PLATBY V ORDINACI

PLATBY ZA VÝKONY NEHRAZENÉ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost klienta                                          300,- Kč

Vyplnění pojistky (1-3) strany                                                                                 300,- Kč

– za každou další stranu                                                                                          100,- Kč

Vystavení náhradní neschopenky      při ztrátě                                                    200,- Kč

Periodická prohlídka řidiče nad 65 let                                                                 400,- Kč

Předoperační vyšetření před placeným výkonem                                             1000,- Kč

Vstupní a výstupní profesní prohlídky Kategorie I                                              600,- Kč

Vstupní a výstupní profesní prohlídky Kategorie II                                             750,- Kč

Prohlídky pro řidičské průkazy A1, A, B, C, D, E , T                                              500,- Kč

Prohlídka žadatele o zbrojní průkaz                                                                     700,- Kč

Prohlídka žadatele o zdravotní průkaz – zdravotní průkazy již byly zrušeny!!!                                                             

Prohlídka na svářečský průkaz                                                                             400,- Kč

Vyšetření a sepsání lázeňského poukazu u SAMOPLÁTCŮ                            500,- Kč

Aplikace očkovací látky na vlastní žádost                                                          150,- Kč

Prohlídka před brigádou studentů a učňů (většinou nevybíráme)                  100,- Kč

Periodické vyšetření dobrovolných hasičů (platí obec působiště)                  300,- Kč

Bolestné – bodové ohodnocení + vyhotovení lékařského posudku po úrazech,

včetně pracovních úrazů (pojišťovna zpětně proplatí)                                       750,- Kč

Trvalé následky, ztížení společenského uplatnění následkem úrazu

bodové ohodnocení + vyhotovení lékařského posudku, včetně pracovních

úrazů – trvalé následky úrazu (pojišťovna zpětně proplatí)                             1000,- Kč

(hodnota bodu pro rok 2021 je 424,27 Kč/bod )

 

Vyjádření lékaře na příslušném tiskopise pro účely
umístění osoby do zařízení sociálních
služeb                                                        300,- Kč