Vstupní a výstupní prohlídky 400,- Kč
Prohlídky na řidičské průkazy A, B, C, D, E , T 400,- Kč
Prohlídky na řidičský průkaz A1 200,- Kč
Periodická prohlídka řidiče nad 65 let 300,- Kč
Prohlídka žadatele o zbrojní průkaz 600,- Kč
Prohlídka žadatele o zdravotní průkaz 400,- Kč
Prohlídka na svářečský průkaz 200,- Kč
Sepsání lázeňského poukazu SAMOPLÁTCŮ 200,- Kč
Aplikace očkovací látky na vlastní žádost 100,- Kč
Předoperační vyšetření před placeným výkonem 400,- Kč
Prohlídka před brigádou studentů a učňů 100,- Kč
Periodické vyšetření dobrovolných hasičů 200,- Kč
Při ztrátě vystavení náhradní neschopenky 200,- Kč
Vyplnění pojistky (1-3) strany 300,- Kč
- za každou další stranu 100,- Kč
Výpis z dokumentace 200,- Kč
Pojistka – Posudek bolestné 500,- Kč
Pojistka – trvalé následky úrazu 750,- Kč
hodnota bodu za bolestné 2019 je 318,85,- Kč

u pracovních úrazů 250,- Kč

V Trstěnicích a v Čisté, 01. 06. 2019
MUDr. David Dezort